Matematik, Basis

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

I undervisningen vil du opleve, hvordan de matematiske begreber bliver brugt i mange forskellige hverdagssammenhænge.

I undervisningen arbejder du med matematiske begreber som:
Vores talsystem
De 4 regningsarter: plus, minus, gange og dividere
Brøker
Procent
Regning med enheder, fx km, g, cl, m3
Geometriske figurer
It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Eksamen:
Der afholdes ikke prøve efter matematik, basis.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Derudover skal du ikke opfylde nogen særlige krav.