Kulturforståelse, C

Til Søgning

Pris: DKK 1.400,00

Om faget

I faget kulturforståelse på C-niveau lærer du om relevante kulturteorier med henblik på at kunne foretage en tværkulturel sammenligning. Du lærer også at beskrive forskellige kulturelle udtryksformer og at se egne og andres værdier som resultat af en kulturel proces.
Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.
Med udgangspunkt i eget indsamlet materiale skal du præsentere en kulturanalytisk problemstilling, og du lærer herunder om kulturelle undersøgelsesmetoder, kulturmøder og betydningen af det nationale og det globale i relation til hinanden.
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, feltstudier og emne- og projektarbejde. Gennemgangen af emnerne er organiseret i fire forløb med hovedvægt på henholdsvis kulturteori, kulturmøde, ikke-vestlig kultur og kultursammenligning.
It indgår i undervisningen i forbindelse med informationssøgning, materialeindsamling og præsentation.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.
Skolen vælger én af følgende to prøveformer:
a) Mundtlig prøve på grundlag af et ukendt materiale og et antal spørgsmål. Prøven varer ca. 20 minutter, og du får ca. 40 minutters forberedelsestid.
b) Mundtlig prøve på grundlag af dels dit eget indsamlede materiale, dels et ukendt materiale og et antal spørgsmål. Prøven varer ca. 20 minutter, og du får ca. 40 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Læs mere Læs mindre
Din Kurv
Kurven er tom!

Søg hold

Nulstil søgningen