Kemi, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget kemi på B-niveau vil du opnå kendskab til naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden. Ved at udforske og beskrive stoffers egenskaber og reaktioner på forskellige ting, kan man udvikle nye stoffer med nye egenskaber.
Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.
Du får viden om sammenhængen mellem stoffers struktur og kemiske og fysiske egenskaber og lærer om deres anvendelse i hverdagen og i teknologisk sammenhæng.
Du lærer at udføre beregninger på simple kemiske problemstillinger på et kvalitativt og kvantitativt grundlag. Du lærer også at udføre simple kemiske eksperimenter med udgangspunkt i kendte metoder og at formidle forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.
Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:
Stoffers opbygning, der bl.a. handler om grundstoffernes periodesystem samt kemisk binding i relation til stoffers opbygning
Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsninger
Stofkendskab, herunder anvendelse af stofferne
Kemiske reaktioner, der bl.a. handler om kemisk ligevægt, syre-basereaktioner og om reaktionshastighed
Eksperimentelt arbejde, der bl.a. handler om kvalitative og kvantitative analyser samt om kemikalier og sikkerhed
Der inddrages supplerende stof i undervisningen, blandt andet emner der har relation til din hverdag og den aktuelle debat.
Undervisningen indeholder vekslende arbejdsformer, blandt andet emne- og projektarbejde og en del eksperimentelt arbejde, hvorunder du lærer at omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig. Mindst 20% af undervisningstiden består af eksperimentelt arbejde
It indgår i dit arbejde, fx i forbindelse med indhentning af data og journalføring over dine forsøg.


Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve i teoretisk stof og tilhørende eksperimentelt arbejde med en forberedelsestid på ca. 30 minutter og en eksaminationstid på ca. 30 minutter. Titlerne på opgaverne oplyses inden prøven.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have kvalifikationer svarende til kemi C.