Handels og tilmeldingsbetingelser

Luk fane

Produktinformation

På www.shop.holstebro-vuc.dk kan du se aktuelle og planlagte fag/hold på VUC Holstebro-Lemvig-Struer.
Under hvert fag oplyses fagbeskrivelse og adgangskrav. 

Vores HF-fag, HF-netfag og vores EUX-forløb kan du søge om optagelse på direkte via www.shop.holstebro-vuc.dk

For at tilmelde dig øvrige fag skal du til en samtale med vores studievejledere. Læs mere på www.holstebro-vuc.dk/studievejledning/tilmelding/ eller book til hos en studievejleder på www.holstebro-vuc.dk/book

For yderligere oplysninger kan der sendes en mail til shop@holstebro-vuc.dk

www.holstebro-vuc.dk ejes og drives af VUC Holstebro-Lemvig-Struer, CVR-nr.: 29 54 84 04, Vald. Poulsens Vej 8, T 9627 5800 M vuc@holstebro-vuc.dk

Priser

Alle priserne er fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser.

Ansøgning/Bestilling

Ved ansøgning via webshop til HF-fag, HF-netfag og EUX-forløb 

www.shop.holstebro-vuc.dk ser du vores undervisningstilbud og priser. Vær opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer i omfanget af undervisningstilbud.

En bindende aftale mellem dig og VUC Holstebro-Lemvig-Struer er først endeligt indgået, når du modtager en godkendelse på din ansøgning.

Ved ansøgning til GS-hold

Ansøgning til gymnasiale suppleringshold sker via www.vucaarhus.dk/gs. Efter ansøgning vil du blive kontaktet af VUC.


Ved ansøgning via studievejledningen

Du kan læse mere om ansøgning via Studievejledningen her: www.holstebro-vuc.dk/studievejledning/tilmelding/

En bindende aftale mellem dig og VUC Holstebro-Lemvig-Struer er først endeligt indgået, når VUC Holstebro-Lemvig-Struer har registreret din betaling.

Betaling

Ved ansøgning via webshop til HF-fag, HF-netfag og EUX-forløb

Vi modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard samt MobilePay.
Betaling sker, når du modtager en godkendelse fra VUC Holstebro-Lemvig-Struer.

Ved ansøgning til GS-hold

Betaling for GS-undervisning afhænger af, hvornår du blev færdig med din gymnasiale eksamen. Hvis du påbegynder dit GS-fag, inden der er gået to år efter afsluttet eksamen, er undervisningen gratis. Hvis du påbegynder dit GS-fag to eller flere år efter afsluttet eksamen, skal du betale for deltagelse.

Når du er optaget på et hold, vil du modtage information om evt. betaling. Betalingsfristen er kort, og det er dit ansvar at betale rettidigt. Manglende betaling medfører udmeldelse.

Ved ansøgning via studievejledningen

Vi modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard samt MobilePay.

Vær opmærksom på, at du først er sikret en plads på det/de ønskede hold, når din betaling er registreret, og der stadig er ledig plads på hold. Er holdet fyldt op, vil du stå på betalt venteliste og blive flyttet på holdet, så snart der er plads.

Generelle betingelser

De kontooplysninger, der indtastes ved ansøgningen, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det kun er dig og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig.
Ved betaling via Dankort, Visa og MasterCard trækkes beløbet fra din konto, så snart VUC Holstebro-Lemvig-Struer optager dig på det/de valgte hold.

Fortrydelsesret

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter, pengene er hævet eller reserveret på dit betalingskort eller via mobilepay (eller først kommende hverdag herefter). Bemærk, at beløbet for visse korttyper først frigives op til 30 dage efter reservationen.

Hvis du fortryder, inden fristen udløber, skal du rette henvendelse til VUC Holstebro-Lemvig-Struer, som returnerer det modtagne beløb til dig. Henvendelse kan ske via e-mail til shop@holstebro-vuc.dk

Tilmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, tilbagebetales deltagerbetaling ikke ved framelding. 

Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular:

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3

Forbehold for ændringer

VUC Holstebro-Lemvig-Struer forbeholder sig ret til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for køb på dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.

VUC Holstebro-Lemvig-Struer forbeholder sig desuden ret til at ændre i holdenes oprettelse, herunder nedlæggelse grundet for få tilmeldinger, mødetidspunkter, undervisere, etc. Ved nedlæggelse af hold tilstræbes det at give et tilbud om optagelse på et andet hold. I modsat fald tilbagebetales det indbetale beløb.

Videregivelse af oplysninger

Information om databehandling og bemyndigelseserklæring
på VUC Holstebro-Lemvig-Struer

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger kap. 2 § 3 har du ret til at blive orienteret om, hvilke af dine personlige oplysninger VUC har brug for og anvender, når du er kursist på VUC. Du kan også finde orienteringen på www.holstebro-vuc.dk

Hvor kommer oplysningerne fra?
Ved din tilmelding oplyser du mange af de oplysninger VUC har brug for. Derudover kan VUC modtage oplysninger om dig fra fx din kommune, skattevæsenet, folkeregisteret eller UU centrene. Nogle oplysninger får VUC automatisk fx opdatering af din adresse via Folkeregisteret

Hvad bruger VUC Holstebro-Lemvig-Struer oplysningerne til?

VUC bruger oplysningerne til at administrere dit undervisningsforløb på VUC Holstebro-Lemvig-Struer, til at vurdere om du opfylder eller fortsat opfylder betingelserne for at kunne få undervisning eller kunne modtage SU.

Når VUC Holstebro-Lemvig-Struer har revision, har revisoren adgang til oplysninger om dig for at kontrollere, at VUC overholder gældende love og regler.

Endvidere er VUC forpligtet til at give relevante oplysninger videre til Region Midt, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Danmarks Statistik, SU-styrelsen, Ungdommens Uddannelses Vejledning, din bopælskommune eller dit jobcenter.

Hvad har du ret til? (jævnfør Lov om behandling af personoplysninger Kap. 9 §31)

Hvis der behandles oplysninger om dig, har du som udgangspunkt efter principperne ret til:
efter ønske at få indsigt i de oplysninger om dig, der behandles
at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne om dig
at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af urigtige eller vildledende oplysninger. Det samme gælder for oplysninger om dig, der på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.
at tilbagekalde dit samtykke om videregivelse af oplysninger.

Hvor kan du henvende dig med en eventuel klage?

VUC Holstebro-Lemvig-Struer er dataansvarlig for de registrerede oplysninger.
Er du ikke tilfreds med VUC´s behandling af dine personlige oplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Oplysninger om Datatilsynet kan du få på Internettet, www.datatilsynet.dk.

Hvem kan give dig orientering om dine registreringer?

Ved at henvende dig til VUC´s forstander kan du få information om, hvilke oplysninger og registreringer VUC har på dig.

Ved Accept af handels og tilmeldingsbetingelserne acceptere du altså følgende:

Jeg giver mit uddannelsessted bemyndigelse til, at der på mine vegne kan indhentes og videregives relevante oplysninger fra/til andre uddannelsesinstitutioner, læge, Region Midt, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Danmarks Statistik, SU-styrelsen, Ungdommens Uddannelses Vejledning, din bopælskommune eller dit jobcenter.
Oplysningerne må bruges i forbindelse med sagsbehandling under din uddannelse på VUC Holstebro-Lemvig-Struer


Læs også vores persondatapolitik for kursister

Studieordensregler

Som kursist på VUC Holstebro-Lemvig-Struer har du pligt til selv at gøre dig bekendt med vores regler og forventninger på https://www.holstebro-vuc.dk/studieliv/studie-og-ordensregler/.

Tro og love

Ved tilmelding afgiver du på tro og love oplysninger om tidligere uddannelser og pensionsforhold. Såfremt der er fejl i de afgivne oplysninger, vil du blive efteropkrævet en evt. yderligere deltagerbetaling.

Links

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3