Filosofi, C

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget

I faget filosofi på C-niveau får du et elementært kendskab til filosofiske problemers og teoriers idehistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling. Faget handler bl.a. om, hvordan filosofiske menneske- og virkelighedsopfattelser indgår i humanistiske, samfunds- og naturvidenskabelige fag.
Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan tage på en gymnasial uddannelse.
Du lærer at forstå og bruge elementær argumentationsteori og bliver i stand til at indgå i en fagligt funderet diskussion om en behandlet filosofisk problemstilling af klassisk eller hverdagsagtig karakter.
Du lærer også at forstå og bruge begrebslige definitioner og gøre rede for vigtige traditionelle løsningsforslag til givne filosofiske problemer.
Du får undervisning inden for følgende emneområder:
Væsentlige problemstillinger inden for teoretisk filosofi
Væsentlige problemstillinger inden for praktisk filosofi
Elementær argumentationsteori
Elementær filosofi- og idehistorisk oversigt over de væsentligste perioder: antikken, renæssancen, oplysningstiden og moderne tid
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen er organiseret i to til fem emneforløb. I forbindelse med mindst et af emneforløbene skal klassen på egen hånd finde, analysere og diskutere filosofiske tekster eller andet materiale med filosofisk indhold. Arbejdet, der foregår i grupper, afsluttes med, at I fremlægger for resten af holdet.
It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af 1-3 tekster på max. 4 sider, hvoraf mindst 2 sider skal være kendt tekst. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.