Engelsk, G

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du bliver lidt bedre til at forstå engelsk og til at tale og skrive på et enkelt, forståeligt engelsk om almene emner.
Du får blandt andet undervisning i udtale og grammatik. Desuden får du viden om kultur og samfund i engelsktalende lande.
For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt, forståeligt engelsk arbejder du blandt andet med:
Udtale og ordforråd
Central, engelsk grammatik
Forskellige typer af tekster, fx noveller og artikler om almene emner
Kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
Enkle samtaleteknikker
Søgning af informationer på internettet
Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og grammatikoversigter
Du får desuden overblik over dine sprogligt stærke og svage sider

Eksamen:
Der afholdes en skriftlig prøve i læseforståelse samt en mundtlig prøve på engelsk, niveau G.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 25 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til engelsk, basis.