Dansk som andetsprog, G

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du lærer at indgå i en samtale og tilpasse dit sprog til situationen. Du vil også forbedre dit skriftlige niveau.
I læsning af danske tekster vil du blive præsenteret for et udvalg af dansk og oversat litteratur og samtidig læse et dansk værk i original udgivelse.
For at blive bedre til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på dansk og få indsigt i dansk litteratur arbejder du blandt andet med:
Sprog og kommunikation
Et udvalg af dansk og oversat litteratur i forskellige genrer
Udtale
Argumentationsteknikker
Sproglig korrekthed, forståelighed og sammenhæng i tale og skrift
Modeltekster
Læseteknikker og ordforråd
Sproglære
Informationssøgning
Referat, resumé, fortælling og kommentar
I de skriftlige opgaver arbejder du med skriveprocessens faser fra idé til det færdige produkt. I forbindelse med opgaverne bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

Eksamen:
Der afholdes en mundtlig prøve samt to skriftlige prøver. De skriftlige prøver omfatter en sproglig prøve og en prøve i skriftlig fremstilling.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, basis eller dansk, basis.