Dansk som andetsprog, F

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du lærer at indgå i en samtale på et nogenlunde flydende dansk, og du udbygger og forbedrer dine evner til at skrive.
I arbejdet med læsning af tekster får du indsigt i et udvalg af nyere og ældre dansk litteratur og sagtekster. Du lærer at fokusere på sammenhæng mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation.
For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne arbejde danskfagligt med tekster arbejder du blandt andet med:
Procesorienterede skriveforløb
Grammatik, retskrivning og sætningsopbygning
Mundtlig fremlæggelse med fokus på argumentationsteknikker og et sammenhængende, flydende sprog
Læsestrategier og studieteknikker
Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering
Et udvalg af nyere og ældre dansk og oversat litteratur og sagtekster
Gættestrategier i forbindelse med at lære sprog
I de skriftlige opgaver arbejder du med skriveprocessens faser fra idé til det færdige produkt. It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne.

Eksamen
Der afholdes ingen prøve efter dansk som andetsprog, niveau F.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau G eller dansk, niveau G.