Dansk som andetsprog, D

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du lærer at udtrykke dig mere præcist og nuanceret i både skriftligt og mundtligt dansk, og du bliver bedre til at indgå i samtaler.
På dette niveau arbejdes der meget med læsning af dansk og udenlandsk litteratur i forskellige genrer, og der læses et litterært værk i original udgivelse. Du skal også arbejde med et større medieprodukt som fx en tv-udsendelse eller en avis.
For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne analysere og forstå tekster arbejder du blandt andet med:
Et udvalg af dansk og oversat litteratur inden for genrerne epik, lyrik og drama efter 1870, herunder mindst én tekst fra de seneste fem år
Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning, vurdering og perspektivering af tekster samt sproglig karakteristik af tekster
En litterær periode og et litterært værk, som læses individuelt
Et værk i form af et større afrundet medieprodukt
Genreskrivning, grammatik, retskrivning og syntaks
Sproglig korrekthed i tale og skrift
Citatteknik og kildeangivelse
Kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning
It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne.

Eksamen:
Der afholdes en mundtlig prøve og en prøve i skriftlig fremstilling på dansk som andetsprog, niveau D.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau E eller dansk, niveau E.