Dansk, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Om faget

I faget dansk på C-niveau lærer du at undersøge og producere tekster i forskellige genrer. Der vil især være fokus på teksters kommunikation i en konkret virkelighed, hvor viden om sprog, kultur, æstetik og historie spiller en vigtig rolle. Ved at undersøge fiktive og ikke-fiktive tekster i forskellige medier som fx novelle, digt, dokumentar, tale, artikel og reklame med fokus på oplevelse, analyse og fortolkning bliver du i stand til selv at producere velfungerende tekster.  

Det forventede omfang af fagligt stof er normalt svarende til 200-300 sider.
Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, elevoplæg, klassesamtale, gruppearbejde, projektarbejde samt internetbaseret tilrettelæggelse.

I dansk på C-niveau udarbejdes en portfolio med egne produkter.
Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. i skriveundervisningen, til informationssøgning og i forbindelse med tekster, der ikke er trykt.


Eksamen 

Eksamen er en mundtlig prøve med 60 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination.

Prøvematerialet består af:


    • Et produkt fra kursistens prøveportfolio og to-tre spørgsmål om produktets udformning fx modtager, genre eller sprog
    • En opgave med tilknytning til et forløb i undervisningen, der består af en eller flere tekster (højst tre sider/fem minutter) samt instrukser, der angiver, hvordan eksaminanden skal arbejde med teksterne.

Prøven består af to dele: en opgavedel (ca. fem minutters oplæg + faglig samtale om opgaven) og en portfoliodel (ca. tre minutters overvejelser + faglig samtale med inddragelse af andet arbejde fra eksaminandens prøveportfolio)

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.