Biologi, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelser for online-undervisning

Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø.

I biologi på C-niveau lærer du at indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet. Du lærer også at foretage systematiske observationer og indsamle data både i laboratoriet og i felten.
Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.
I undervisningen lærer du at beskrive, analysere og forklare indsamlet data ved hjælp af figurer og relevante forklaringsmodeller. Du lærer desuden at opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter og at formidle dine resultater af eksperimentelt arbejde.
Du får undervisning inden for følgende emner:
Cellebiologi

Makromolekyler

Enzymer

Biokemiske processer

Genetik

Bioteknologi

Fysiologi

Økologi

Der inddrages derudover supplerende stof i undervisningen
Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, bl.a. faglig læsning, mundtlig formidling og eksperimentelt arbejde. I løbet af kurset skal du udarbejde et antal journaler, rapporter og andre produktformer.
It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med bl.a. databehandling i regneark, informationssøgning og skriftlig fremstilling.


Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som indeholder en overskrift og en kort præciserende tekst samt kendt og ukendt bilagsmateriale, i form af figurer, forsøgsdata og lignende. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.