Biologi, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø.

I biologi på B-niveau kommer du mere i dybden med det faglige indhold fra C-niveau. Du lærer at forholde dig analyserende og nuanceret til biologiske problemstillinger og at gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge ekspermenter.

Du får undervisning indenfor følgende emner:

Cellebiologi

Virus

Makromolekyler

Biokemiske processer

Genetik og molekylærbiologi

Evolutionsbiologi

Fysiologi

Økologi

Der inddrages derudover supplerende stof


Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, bl.a. faglig læsning, mundtlig formidling og eksperimentelt arbejde. I løbet af kurset skal du udarbejde et antal journaler, rapporter og andre produktformer.
It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med bl.a. databehandling i regneark, informationssøgning og skriftlig fremstilling.


Eksamen
Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som indeholder en overskrift og en kort præciserende tekst samt kendt og ukendt bilagsmateriale, i form af figurer, forsøgsdata og lignende. Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.